WORTE KÖNNEN DICH SCHLIMMER VERLETZEN ALS MESSER.
"Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.”
— Nieznany (via czasem-trzeba)
©